วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการ
โรงเรียนขาณุวิทยา กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะครู นักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยาร่วมเป็นสักขีพยานและชื่นชมกับ
ความสำเร็จนี้ ณ โรงเรียนขาณุวิทยา


                                               

 

 
      
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com