วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายวิรัตน์
ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
เพื่อประเมินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการ คัดกรองเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีคณะ
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอจากคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ


                                                  

 

 
      
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com