วันที่ 7 มีนาคม 2561                     

       นายสวัสดิ์ ใจหาญ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนิภาภัทร
บุญน่วม นางกิตติยา จันทร์น้อย นายธนิตย์ สุขโข เข้าร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ทั้งนี้ ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการยกระดับ
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในภาคเช้า
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานฯ โดยมี ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนเอก สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 สำนักงานอาชีวศึกษา
กำแพงเพชร เข้าร่วมรายงานการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
และในส่วนของภาคบ่ายเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์


                                                                                  

 

 
      
 
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com