วันที่ 9 มีนาคม 2561                     

        นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธี
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร  โดยมีนายประเดิม  รัตถา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนผู้จบการศึกษาอีกด้วย


                                                                                                      

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com