วันที่ 28 มีนาคม 2561                     

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดยมีนายสวัสดิ์ ใจหาญ นายวิรัตน์ ศิริอ่อน และ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ตลอดจนผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่น ณ ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com