วันที่ 11 เมษายน 2561                     

       ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมรดน้ำดำหัวนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และภรรยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
อีกทั้งร่วมแสดงการเล่นพื้นเมืองกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ณ จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com