วันที่ 11 เมษายน 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เยี่ยมชมจุดบริการ
ประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง ดร. ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม ได้ส่งคณะครูและนักเรียน แสดงเชิดหุ่นกระบอกไทย และ เชิญชวนผู้เดินทาง สรงน้ำพระ ร่วมกับ
ปตท. เนินปอ ทั้งนี้มี นายรณรงค์ สิทธิเขตกร นายอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จาก คุณหมอไพรัช -คุณหมอปาริชาติ กาวประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและ
นักเรียนที่ได้รวมใจให้บริการในครั้งนี้

 

 

 
      
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com