วันที่ 6 เมษายน 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกลุ่มบริหารงานการเงิน นางจุฬารัตน์
ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมในพิธี
วางพานพุ่มทองพุ่มเงินถวายราชสักการะเนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวัน
ที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม
ในพิธีทั้งนี้มี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ หอประชุม
ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com