วันที่ 26 เมษายน 2561                     

           ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ดูแลระบบในโครงการ DLIT ณ โรงเรียนราษฎร์ปรีชา โรงเรียน
มัธยมวัชรกิติยาพา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เพื่อให้การดำเนินงานด้านอินเตอร์เน็ต
พร้อมใช้งาน

 

 

 
      
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com