วันที่ 26 เมษายน 2561                     

            นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2560 สายที่ 1
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายธัชชัย
สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกำแพงเพชร


ขอขอบคุณ....ภาพ/เครือข่าย ปชส.ศธ.จ.กพ.

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com