วันที่ 8 พฤษภาคม 2561                     

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีนายสมวุฒิ
ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธาน นายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กล่าวรายงาน ทั้งนี้การดำเนินงานการประชุม
ได้แบ่งออกเป็น 4 จุด โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. จุดที่ 1 จัดประชุมที่ โรงเรียนกำแพงเพชร
พิทยาคม และ เวลา 13.30 น. จัดประชุมจุกที่ 2 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com