วันที่ 18 พฤษภาคม 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าเยี่ยมบ้าน
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกจันทร์ นักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ชั้นม.1/1 หมู่ 3 บ้านคลองเมือง ที่อาศัย
อยู่กับตา ยาย และน้อง ซึ่งยายอายุมากและป่วยเนื่องจากตกบันไดบ้าน เดินไม่ได้เหมือนเดิม ตาก็ชรา
มากแล้ว สภาพบ้านเป็นสังกะสี หลังคามีรูรั่ว เมื่อฝนตกห้องนอนจึงเปียกน้ำฝน ต้องย้ายที่นอนไปนอนรวมกัน
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญโปรดเมตตาช่วยเหลือน้องกนกวรรณ ดอกจันทร์ ทั้งนี้กรุณาติดต่อ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อ.โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com