วันที่ 20 พฤษภาคม 2561                     

      นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และภรรยา.
เข้าเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาและโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
กับ โรงพยาบาลพิจิตร จ.พิจิตร ที่ประสบอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนถูกปิคอัพชน

                                 

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com