วันที่ 21 พฤษภาคม 2561                     

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปฏิบัติธรรมตามนโยบายของ
นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โดยนายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำสวดมนต์ ซึ่งข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่พร้อมใจเข้าปฏิบัติธรรมด้วยความสัทธาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติ
ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                        

 

 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com