วันที่ 4 มิถุนายน 2561                     

          นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเข้าติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวง
สงเคราะห์) โรงเรียนยอเซฟพิจิตร ศูนย์เด็กเล็กบ้านลำนัง และวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซึ่ง
มีผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

                      

 

 
 
 
   
                                                 
   
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com