วันที่ 5 มิถุนายน 2561                         

       นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และนายสวัสดิ์
ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ต.วังสำโรงวังหว้า อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร โดยได้เข้าพบปะ
นักเรียนภายในห้องเรียนพูดคุยอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งยังได้สอบถามนักเรียนด้วยความห่วงใยในส่วนของ
การช่วยเหลือตัวเอง (ว่ายน้ำ) ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนว่ายน้ำเป็น มีส่วนน้อยที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น โดยแนะนำ
ให้เข้าโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต. และติดตามเรื่อง การจัดห้องเรียนว่าพอเพียงหรือไม่ เนื่องจากการงดใช้
อาคารที่รอการซ่อมแซมจากการแนะนำของโยธาฯ  จังหวัดพิจิตร

                  

 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com