วันที่ 2 กรกฏาคม 2561                         

     สพม 4 1 รวมพลัง ร่วมใจ "ทีมหมูป่า" ปลอดภัยกับบ้านได้ทุกคน....... สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นำโดย.ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแก่นทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมใจสวดมนต์อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ช่วยเหลือให้ทีมนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าAcademy และโค้ชผู้ฝึกสอนรวม 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายใน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ในวนอุทยานขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ให้ปลอดภัยและกลับมา สู่อ้อมอก
พ่อแม่ รวมทั้งผู้เข้าช่วยเหลือ ขับเคลื่อนในการดำเนินงานช่วยเหลือน้องน้อง 13 คน จากถ้ำขุนน้ำ
นางนอน จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 

 

รายงานข่าว : พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com