วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560                

      โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดมหกรรม
การเรียนรู้ทางวิชาการ โดยมีนายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนายอุกฤษฎ์ จันทฤก ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา กล่าวรายงาน
โดยในงานมีผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดพิจิตร) และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน
โรงเรียนใกล้เคียง เข้าดูงานด้วยบรรยากาศอบอุ่น    
                              

                              

 

 

 
 
 
 
 
 


ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์
รายงานข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์


 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com