วันที่ 3 มิถุนายน 2559

        นายหาญ หงส์ยนต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ประธานชมรมผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดกำแพงเพชร   และผู้บริหารสถานศึกษา   ตลอดจนข้าราชการในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41   ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
(ขอขอบคุณภาพจาก : ข่าวในพระราชสำนัก สถานีกองทัพบกช่อง 5 , วสันต์ ติกะโกศล,วริศรา
วัดพ่วงแก้ว,คารมย์ แสงแก้ว)

   

 
 
 

 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com