วันที่ 10 มิถุนายน 2559

        ข้าราชการ  และนักเรียน  ในสังกัดโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ร่วมกับจังหวัดพิจิตร
โดย นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   เป็นประธานการปลูกต้นไม้ใน  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จังหวัดพิจิตร "รวมพลังประชารัฐ พลิกฟื้นผืนป่า
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

   

 
 
 

 
 
 
 
 ภาพ/ข่าว โดย พัชรินทร์ อ่วมสถิตย์

 

 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
      ที่ตั้งสำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
         โทร 055-716636           Fax 055-716636
   secondary41@hotmail.com    แนะนำเว็บไซต์ ติดต่อที่ Web Editor : koopimkpp@hotmail.com