หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
              แนะนำรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41
     

                                                         นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รอง ผอ.สพม.41
                                                                 
                                                          
นายสิทธิศักดิ์  เขียนแม้น
                                      ร
องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
                         มาช่วยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                                               ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

คติพจน์ในการทำงาน  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

                ประวัติส่วนตัว :         
                
ที่อยู่ 14-178 ถ.สระหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   
                
โทรศัพท์ 081-5328878    E-mail Sittisak.k@hotmail.com

         ประวัติทางการศึกษา/วุฒิการศึกษ  :
             
  ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร   
                   
ป.กศ.-ปริญญาตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
                   
ก.ศม.-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
             ประวัติการรับราชการ :  
                           
รองผอ รร. โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร
                                
รองผอ รร. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร
                                
รองผอ สพท.สพป ปัตตานี เขต 2
                                
รองผอ สพท สพม. เขต 41
              ผลงานการปฏิบัติราชการ :

                                                                                                                                                              หน้าต่อไป    

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com