หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
              แนะนำรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41
     

                                                 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รอง ผอ.สพม.41
                                                                 
                                                          
นายวิรัตน์  ศิริอ่อน
                                      ร
องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
                         มาช่วยปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

                                                               ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

                ประวัติส่วนตัว :        1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2501     ที่อยู่   50/12 หมู่ 8  ตำบลคลองคะเชนทร์  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   
         
ประวัติทางการศึกษา/วุฒิการศึกษ
  : การศึกษามหาบัณฑิต (ก.ศม) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร      
 
           ประวัติการรับราชการ :  
                                   
พ.ศ.2541        ศึกษาธิการอำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
                                          
พ.ศ.2542        ศึกษาธิการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
                                          
พ.ศ.2546        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
                                          
พ.ศ.2547        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
                                          
พ.ศ.2553        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
                                          
พ.ศ.2555        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ช่วยปฏิบัติ
                                                             ร
าชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
              สถานที่ติดต่อในการปฏิบัติราชการ :

                            โทรศัพท์ที่ทำงาน 056 -990464 มือถือ 081- 5340203     E – Mail : Vi9999_ 567@hotmail.com

 

                                                                                                                                                              หน้าต่อไป    

 

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com