หน้าแรก   ข้อมูล ร.ร.  
           แนะนำบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.41 (กำแพงเพชร - พิจิตร)

     

 

 

 

 

 

นายธนกร  ฟักทอง

 

 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ
 

 

 

 

 

 

 นายสาโรช ไพบูลย์วุฒิโชค

 นายเปรมศักดิ์ คงเมือง

นางรัชฎาธร ครองแก้ว  

 

 ตำแหน่ง ครูช่วยราชการ  
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ  
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นางวรรณษิกา  รักพ่วง

 

   นางเรณู ชมอุต   

 

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

     

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤติยาณี  จันทร์เดช

 

 นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์

 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 

 

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด   
 หน้าที่งานภารกิจรับผิดชอบ 
 

 

                               

      ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบุคคล

ติดตามอ่านข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นี่

           

 คลิกและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่...

  ด่วน! ออกแล้ว คำสั่ง สพม.41  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
สายงานบริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน   26  ราย
คำสั่ง   บัญชีแนบท้าย

       สพฐ. แจ้งประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำเนา หนังสือสำนักงาน กพ.
 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554
 

 

 

p1

หนังสือ สำนักงาน กพ.ลงวันที่ 8 เมษายน 2554

prakad1.pdf

prakad5.pdf

p2

แนวทางดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

prakad2.pdf

prakad6.pdf

p3

หนังสือนำ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

prakad3.pdf

prakad7.pdf

p4

เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าสุดท้าย (prakad7.pdf)

prakad4.pdf

 

 

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ฯ

 

 

    ข่าว การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

p1

หนังสือนำ สพม.41 และหลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2588.pdf

 

p2

หลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ)

k22.pdf

 

p3

ประกาศ สพม. 41 เรื่องรายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

k3.pdf

 

หนังสือแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอวิทยฐานะของครูดีเด่น (ว.5)

 อ่านเส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย 

                                                               
                                                                        
     
                                      

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com