++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (สังคมศึกษา) (รายละเอียดตำแหน่งว่าง)
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
มีสิทธิ์สอบ ภาค ค สัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (สังคมศึกษา)
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (ความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู) มีสิทธิ์สอบ ภาค ข (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558  
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (สังคมศึกษา) (แนบท้ายประกาศ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 
(ประกาศ) (ภาษาไทย) (สังคมศึกษา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 
(รายละเอียด)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
(รายละเอียด1)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สรุปยอดจำนวนผู้เข้าสอบ สพม.41

ผู้สมัครสอบทั้งหมด 475 คน
จำนวยผู้เข้าสอบ 437 คน ขาดสอบ 41 คน
จำนวนผู้เข้าสอบ 434 คน วิชาสังคม เข้าสอบ 388 คน ขาดสอบ 32 คน
  วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 46 คน ขาดสอบ 9 คน

 

สถิติการรับสมัคร

กลุ่มวิชา
มีนาคม 2558
รวม
23
24
25
26
27
28
29
ภาษาไทย
5
12
8
6
13
9
2
55
สังคมศึกษา
72
35
74
73
54
73
39
420
รวม
77
47
82
79
67
82
41
475