ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา          สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ             รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย
สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา    เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ        ภาคภูมิในเกียติยศศักดิ์ศรี
จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ   จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้      ทำความดีเพื่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน      ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป    ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
ยึดมั่นหัวใจ  ในหลักเที่ยงธรรม
รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน    มั่นคงความดีตลอดไป...

ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา      สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ    รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย

จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ   จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้    ทำความดีเพื่อชาติไทย
สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน   ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป (ซ้ำ)      ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง (ซ้ำ)

ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน...

ถวายสัตย์ ปฏิบัติตาม จำขึ้นใจ...

หมวดหมู่:

แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

แท็ก:

สัญญาอนุญาต: