การพัฒนาการคิดวิเคราะห์สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
แนวคิด
::
เป็นข้อสอบทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำรับครูผู้สอน
   
วัตถุประสงค์
::
เพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ขั้นตอนการสอบ Online
::
1. คลิ๊กลงทะเบียน
2. กรอกชื่อล๊อคอินด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
3. กรอกรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
4. กรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
5. กรอกชื่อและนามสกุลจริงด้วยตัวอักษร ภาษาไทย เท่านั้น เพื่อใช้ในการออกเกียรติบัตร
  6. เลือกเพศ
  7. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยคลิ๊กที่ Submit
  8. เข้าสู่ระบบโดยกรอกชื่อล๊อคอินและรหัสผ่านของท่านแล้วคลิ๊ก Login
    9. เมื่อเข้าสู่ระบบให้ท่านเลือก "แบบทดสอบ" เพื่อทำข้อสอบจำนวน 20 จนครบ
    10. รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านร้อยละ 75 (ตอบถูก 15 ข้อ)
 

 ลงทะเบียนเข้าสอบที่นี่