สรุปข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์
สภาพการดำเนินงานและความต้องการของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
และข้อมูลด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา 2554 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร - พิจิตร)

 


 หมายเหตุ ึ


สรุปผลข้อมูลจำนวนนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ม.1- ม.6     (ไฟล์ pdf)

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย.2554)

 

 ดูข้อมูลรายโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว ที่นี่

 

 bar_green.gif

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2554
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง ระยะที่ 2
        ภายใน กันยายน 2554  

    1.  โรงเรียนคลิกดาวน์โหลดไฟล์ XLS  สำหรับกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนารายบุคคลโดย คลิกที่นี่

    2.  แบบรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่านคล่องเขียนคล่อง คลิกที่นี่ 

            ขอความกรุณาทุกโรงเรียน 
กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ส่งไฟล์ XLS ทางอีเมล์ให้ สพม.41 ภายใน 27 กันยายน 2554           
               หรือส่งที่ ศน.พิมพ์ทอง  มุสิกะปาน   โทร 083 957 9373  Email:   koopimkpp@hotmail.com
                                                                                       


   รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2554
                                          
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
  
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

   ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2554    
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(งบประมาณศูนย์ละ 40,000 บาท)


         1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
         2  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนวชิรปราการ

    ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2554
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (งบประมาณศูนย์ละ 40,000 บาท)

          1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาคม
          2  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนไทรงามพิทยาคม