พิธีเปิด ที่ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิด ที่ ร.ร.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

 
 ชมบรรยากาศพิธีเปิดงานและกิจกรรมการประกวดแข่งขันในงาน 24-26 พฤศจิกายน 2554   

     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)    
สำนักงานเลขที่   41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000     โทร 0-5571-3763    Fax 0-5571-6636
      ติดต่อประสานงาน สพม.41 Email:  secondary41@hotmail.com    
แนะนำปรับปรุงเว็บไซต์ ติดต่อที่ WebEditor ศน.พิมพ์ทอง มุสิกะปาน :
koopimkpp@hotmail.com