กลับหน้าหลัก

ข้อมูลโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน ครู นักเรียนในสังกัด

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  41
กพท สพม.41

คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 
อ.ก.ค.ศ. สพม.41

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ ก.ศ.
 ก.ต.ป.น. สพม.41


           คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 

     

 

 

                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร)    
                                                                                            ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพฃร 62000    

                                                                            โทรศัพท์ 055 - 713-763 / แฟกซ์  055-716-636    e-mail : secondary41@hotmail.com